Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:04
-00:39:18
+00:33:43
5962 1688
K30 : 813
265 / 350
-00:29:29
+00:28:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii