Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:24
-00:38:58
+00:34:03
6039 1728
K30 : 834
273 / 340
-00:22:47
+00:28:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii