Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:21
-00:35:01
+00:38:00
6776 2139
K30 : 1013
302 / 350
-00:25:12
+00:32:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii