Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:51:46
-00:52:36
+00:20:25
1960 205
K30 : 103
86 / 341
-00:35:35
+00:16:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii