Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:41
-00:56:41
+00:16:20
876 823
M20 : 185
33 / 278
-00:48:00
+00:12:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii