Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:35
-00:42:47
+00:30:14
5093 1233
K20 : 324
153 / 260
-00:34:04
+00:28:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii