Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:48
-00:37:34
+00:35:27
6332 1897
K30 : 905
284 / 350
-00:27:45
+00:29:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii