Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:27
-00:42:55
+00:30:06
5059 1210
K20 : 321
142 / 233
-00:24:58
+00:28:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii