Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:57
-00:33:25
+00:39:36
7048 2306
K20 : 615
180 / 206
-00:23:10
+00:32:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii