Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:27
-00:38:55
+00:34:06
6047 1735
K20 : 460
154 / 206
-00:28:40
+00:27:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii