Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:56
-00:33:26
+00:39:35
7047 2305
K20 : 614
217 / 260
-00:24:43
+00:37:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii