Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:13
-00:44:49
+00:34:31
6000 1823
K20 : 488
148 / 181
-00:28:12
+00:33:18
00:59:38
-00:44:44
+00:28:17
4550 979
K20 : 255
114 / 206
-00:34:29
+00:21:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii