Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:09
-00:37:13
+00:35:48
6411 1934
K30 : 923
285 / 355
-00:19:23
+00:33:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii