Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:38
-00:38:37
+00:39:45
5577 4509
112 / 135
-00:28:20
+00:31:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii