Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:49
-00:27:33
+00:45:28
7703 2732
K20 : 733
195 / 206
-00:17:18
+00:38:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii