Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:55
-01:04:59
+00:15:57
717 676
21 / 299
-00:37:50
+00:07:40
00:46:40
-00:49:09
+00:16:44
1142 1086
43 / 339
-00:43:53
+00:06:58
01:05:32
-00:42:43
+00:35:39
4974 4150
204 / 260
-00:23:34
+00:27:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii