Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:12
-00:22:47
+00:37:15
5538 1863
K25 : 432
225 / 249
-00:14:20
+00:33:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii