Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:51
-00:28:08
+00:31:54
4785 1414
K25 : 321
190 / 249
-00:19:41
+00:27:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii