Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:37:01
-00:12:17
+00:19:29
1388 1388
59 / 76
-00:11:58
+00:13:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii