Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:04
-00:13:55
+00:46:07
6087 2213
K30 : 529
254 / 257
-00:02:34
+00:42:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii