Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:03
-00:22:56
+00:37:06
5515 1848
K25 : 428
196 / 218
-00:10:39
+00:34:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii