Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:40
-00:34:42
+00:38:19
6844 2176
K30 : 1031
300 / 355
-00:16:52
+00:35:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii