Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:17
-00:31:42
+00:28:20
4049 1027
K25 : 243
147 / 227
-00:25:50
+00:23:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii