Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:41
-00:20:18
+00:39:44
5758 1994
K30 : 470
240 / 257
-00:08:57
+00:35:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii