Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:55
-00:25:04
+00:34:58
5233 1674
K25 : 383
185 / 218
-00:12:47
+00:32:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii