Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:55
-00:29:07
+00:50:13
7322 2700
K40 : 642
262 / 265
-00:12:55
+00:45:19
01:15:33
-00:28:49
+00:44:12
7600 2655
K40 : 526
276 / 284
-00:08:35
+00:37:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii