Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:59
-00:31:00
+00:29:02
4219 1113
K25 : 262
121 / 191
-00:19:35
+00:25:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii