Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:48
-00:31:11
+00:28:51
4174 1088
K25 : 257
120 / 191
-00:19:46
+00:25:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii