Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:22
-00:39:00
+00:34:01
6030 1725
K20 : 456
181 / 260
-00:30:17
+00:31:50
00:55:25
-00:36:34
+00:23:28
2691 467
K25 : 119
86 / 227
-00:30:42
+00:18:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii