Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:40
-00:42:05
+00:37:54
5777 1044
223 / 260
-00:24:17
+00:31:16
01:07:59
-00:40:16
+00:38:06
5364 982
220 / 260
-00:29:27
+00:33:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii