Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:01
-00:18:58
+00:41:04
5856 2055
K30 : 490
247 / 257
-00:07:37
+00:37:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii