Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:08
-00:54:07
+00:24:15
2222 2030
94 / 260
-00:43:18
+00:19:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii