Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:26
-00:27:33
+00:32:29
4873 1464
K25 : 331
170 / 218
-00:15:16
+00:30:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii