Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:31
-00:21:28
+00:38:34
5653 1941
K55 : 12
14 / 19
-00:07:04
+00:26:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii