Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:14
-00:31:45
+00:28:17
4028 1021
K25 : 240
148 / 218
-00:19:28
+00:26:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii