Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:00
-00:31:59
+00:28:03
3967 995
K25 : 232
111 / 191
-00:20:34
+00:24:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii