Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:45
-00:29:14
+00:30:48
4571 1301
K25 : 300
130 / 191
-00:17:49
+00:27:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii