Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:48
-00:28:11
+00:31:51
4775 1405
K25 : 320
138 / 191
-00:16:46
+00:28:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii