Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:44
-00:15:15
+00:44:47
6047 2185
K25 : 483
214 / 218
-00:02:58
+00:42:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii