Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:34
-00:24:25
+00:35:37
5336 1736
K30 : 403
222 / 257
-00:13:04
+00:31:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii