Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:09
-00:23:50
+00:36:12
5405 1777
K25 : 409
221 / 249
-00:15:23
+00:32:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii