Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:46
-00:20:13
+00:39:49
5766 1996
K25 : 452
209 / 218
-00:07:56
+00:37:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii