Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:04
-00:10:55
+00:49:07
6178 2271
K25 : 502
225 / 227
-00:05:03
+00:44:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii