Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:38
-00:30:08
+00:35:06
379 99
K30 : 38
16 / 18
-00:00:53
+00:30:08
00:59:52
-00:39:56
+00:28:58
4160 994
K30 : 437
177 / 284
-00:33:29
+00:25:41
00:57:44
-00:34:15
+00:25:47
3372 755
K30 : 190
142 / 257
-00:22:54
+00:21:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii