Maria Jankowska

Danone / Danone Sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:12:52
-00:19:07
+00:40:55
5843 2046
K25 : 462
8 5
170 / 191
-00:07:42
+00:37:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii