Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:41
-00:35:53
+00:41:04
7738 5969
325 / 348
-00:18:28
+00:33:00
01:13:34
-00:34:41
+00:43:41
5976 4712
244 / 260
-00:23:52
+00:38:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii