Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:05
-00:21:54
+00:38:08
5612 1914
K30 : 450
238 / 261
-00:10:44
+00:32:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii