Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:34
-00:25:25
+00:34:37
5172 1638
K25 : 376
181 / 218
-00:13:08
+00:32:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii