Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:23
-00:34:59
+00:38:02
6787 2144
K30 : 1016
303 / 350
-00:25:10
+00:32:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii