Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:53
-00:41:09
+00:38:11
6596 2196
K30 : 1011
282 / 327
-00:33:46
+00:34:38
01:13:20
-00:31:02
+00:41:59
7371 2501
K30 : 1165
332 / 350
-00:21:13
+00:36:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii